1. Strategický rozvoj obvodu – konečně ho máme

Zhruba 3 roky jsme dávali dohromady data, která nám pomohla následně vytvořit strategický plán Poruby..

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

Nazvali jsme jej FAJNOVA PORUBA, protože je fajnova, ale také proto, že Poruba je součástí Ostravy a při plánování jsme navazovali na strategický plán Ostravy FAJNOVA. Spolupráci mezi městem a obvodem považujeme za jeden z klíčových předpokladů rozvoje města.

Proč strategický plán? Protože je důlězité dívat se kupředu. Kde bude náš obvod za 5, 10, 20 let? Na tom se přece podílíme již všichni dnes…již dnes tvoříme základ toho, kdo a v jakých podmínkách tu bude za pár let žít. Rozvoj musí dávat smysl, každá část Poruby musí participovat na společném cíli, každá aktivita by měla zapadat do celkového komplexního plánu. Veřejný prostor (a myslíme tím prostory náměstí, silnic, škol, kulturních stánků, sportovišť,...) je přece něco úžasného a musíme se na něm podílet my všichni pro generace příští.

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

 

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

14. 8. 2018