2. Financování aneb bez peněz do hospody nelze

Máme ambiciózní cíle a jsme si vědomi, že těch nelze dosahovat bez adekvátních finančních zdrojů..

Považujeme proto za zásadní plánovat rozvoj také ekonomickým pohledem, tím krátkodobým (co si nyní můžeme dovolit), ale především tím dlouhodobým (o co budeme schopni se starat). Prokázali jsme, že umíme čerpat finance z externích zdrojů. Aktivně jsme se účastnili dotačních a grantových řízení, přičemž u více než 90% z nich úspěšně. Získali jsme tak desítky milionů korun z fondů EU, národního i krajského rozpočtu, a to např. na stavby Komunitního centra, rekonstrukce Azylového domu Centra sociálních služeb p.o., podzemní kontejnery, jazykové učebny do škol, ozdravné pobyty dětí, posílení strategického a finančního řízení města, různorodé kulturní aktivity od letního kina a letní umělecké scény, po Vánoční jarmarky, cenu obec přátelská seniorům, rekonstrukci památníku obětem I. a II. světové války...

Uspěli jsme i v první části získání financí z privátních zdrojů, při soutěži Nadace Proměny Karla Komárka o grant na 25 mil. na rekonstrukci Zámeckého parku. Navázali jsme partnerství i s místními soukromými subjekty pro realizací akcí; jako je SDÍLKO nebo CIRKULUM, které se staly úspěšnými i díky nim. Za úspěch považujeme i to, že se nám díky dlouhodobé komunikaci a spolupráci s magistrátem města Ostravy povedlo statutem stabilizovat základní investiční finanční zdroje pro městské obvody. Prostě dobře hospodařit znamená rozumně investovat, ale také finance získat.

14. 8. 2018