3. Řízení úřadu se zapojováním veřejnosti a místní agenda 21

Místní agenda 21 pomáhá městům řídit je směrem k jejich udržitelnému rozvoji. Zní to složitě?

Tak jednodušeji: ”dělat správné věci správně, pro naši generaci i ty budoucí”. A k tomu nezbytně patři také účast široké veřejnosti na rozhodování. Ostatně my víme, že nemáme patent na rozum, snažíme se zapojovat širokou jak odbornou, tak i laickou veřejnost do rozhodování. A tak pořádáme nejrůznější plánovací workshopy,  semináře či setkání s občany, na kterých mají možnost se obyvatelé Poruby vyjádřit k nejrůznějšími záměrům či vyplnit pocitovou mapu, na které vyznačují oblasti v Porubě, které vnímají jako rozvojové, klidové či ke sportovnímu využití. Lidé mají možnost říci svůj názor ke konkrétním místům a projektům např. k záměru revitalizace parku, prostranství u Duhy, dalšího rozvoje jednotlivých stavebních obvodů, k možnostem různého využití veřejného prostranství atd. atd.

Názory veřejnosti se stávají součástí podkladů pro tvorbu strategických dokumentů a pro odborné zpracování projektů.

19. 8. 2018