4. Projekt Zelená Porubě jako participativní rozpočet obvodu

Zelená Porubě s podtitulem „Tvoříme Porubu společně“ umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jak městský obvod využije část svého rozpočtu.

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

Každým rokem je vyčleňováno na tento projekt nemalá částka, aktuálně probíhá již třetí ročník s alokovanou částkou 1,5 mil. Kč. Každý z porubanů starší 15 let může předložit konkrétní návrh na to, jak by se mělo změnit veřejné prostranství. Návrhy jsou zveřejněny a sami občané si v transparentní hlasování vybírají, které navržené projekty chtějí realizovat.

Z tohoto rozpočtu už bylo např. realizováno: pítko na Hlavní třídě, discgolfové hříště u bývalého stadionu TJ VOKD, oprava schodiště na ulici Josefa Skupy a další jsou buď v přípravách, nebo v realizaci. Naší prioritou je, aby se veškeré schválené projekty realizovali maximálně do 1 roku. Projekt je úspěšný, každým rokem se schází řada zajímavých nápadů a aktivně se zapojují větší skupiny lidí, přátel, sousedů, i škol, jednoznačně proto chceme s tímto projektem pokračovat i v dalších letech.

zdroj: FB Zelená Porubě

20. 8. 2018