8. Poklad a jeho Amfi

Poklad je „poklad“ v každém smyslu slova, magistrát nyní po třetí zahajuje boj o jeho znovuzprovoznění..

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

Třetí výběrové řízení, třetí stavební firma, rozhodně již není prostor něco jen tak zkoušet. Přes celkově tristní situaci se v tomto čase povedlo něco dobrého, mezi jiným upravit projektovou dokumentaci tak, aby v Pokladu následně vzniklo malé kino, aby součástí bylo nové parkování, a pak to vše přivolalo diskuzi nad nefunkčním Amfiteátrem Letního kina, který nebyl řešen vůbec. Letos se tak sešly nápady a zájem vedení Pokladu, zástupců festivalu Kamera OKO a nás z městského obvodu Amfi alespoň na některé akce zpřístupnit a nakonec se to díky vzájemné spolupráci povedlo lépe než jsme čekali. Amfi tak mohl letos oslavit své 50té narozeniny svým znovu zprovozněním. A za vším stojí vůle a spolupráce.

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

Zdroj: facebookové stránky městského obvodu Poruba

20. 9. 2018