Kandidáti

Ostrava Poruba - seznam kandidátů do zastupitelstva

1. Mgr. Zuzana Bajgarová

34 let, místostarostka

2. Petr Zábojník

34 let, místostarosta

3. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

41 let, proděkan FS VŠB-TUO

4. Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

34 let, manažerka marketingu

5. Eliška Konieczná

59 let, jednatelka společnosti

6. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA

49 let, vysokoškolský pedagog a radní města Ostravy

7. Mgr. et Mgr. Karin Halfarová

26 let, pedagožka

8. Bc. Jiří Svoboda

29 let, OSVČ, IT

9. Eva Mlčůchová

68 let, OSVČ

10. Bc. Miroslav Otisk MSc., MBA

37 let, odhadce, lektor

11. Ladislav Rumánek

55 let, OSVČ

12. Ing. David Zegzulka, MBA

39 let, ekonom

13. MUDr. Renata Radeva

50 let, lékařka, kardiolog

14. Zdeněk Rodek

41 let, systémový administrátor

15. Mgr. Petra Brodová

43 let, vedoucí personálního oddělení Krajský úřad MSK

Kompletní kandidátka do komunálních voleb 2018

seznam kandidátů hnutí

Naši lidé

Ostrava Poruba - seznam našich lidí

Program

1.

Životní prostředí a bezpečnost v obvodu

 • Zeleň je pro nás prioritou, budeme pracovat na dlouhodobé obměně zeleně (řešení nemocné, padající a nebezpečné zeleně), dokončíme revitalizace parků, např. Zámeckého parku i zatraktivnění porubského lesoparku pro rekreační a sportovní využití.
 • Zajistíme častější úklid v obvodu.
 • Vrátíme do Poruby vodní prvky (obnova vodotrysků, pítek).
 • Zvýšíme bezpečnost v Porubě – prosvětlení vnitrobloků, opravy chodníků, klidnější ulice.
 • Budeme realizovat osvětové akce pro seniory a potřebné, např. obrana proti tzv. „šmejdům“.
2.

Doprava a infrastruktura

 • Chceme bezpečnou a čistou dopravu (osvětlení komunikací, barevné brzdné pásy, zklidnění dopravy v rizikových úsecích).
 • Zavedeme sdílení kol a koloběžek v obvodu, zlepšíme propojení cyklostezek.
 • Plánujeme rekonstruovat nebezpečné úseky, budovat kruhové objezdy (Nad Porubkou).
 • Odhlučňování a ozelenění tramvajových těles (např. ulice Opavská).
 • Zajistíme pasportizaci chodníků a logický plán jejich oprav, rozvoj mobiliáře pro pěší.
 • Nadále budeme aktivně prosazovat dokončení stavby Prodloužené Rudné.

3.

Kultura, sport a volný čas

 • Budeme dále rozšiřovat kulturní a sportovní život v Porubě.
 • Prosadíme rekonstrukci sportovního areálu VOKD jako veřejného sportoviště s tradicí.
 • Vytvoříme kulturní klub, resp. místo, pro konání workshopů, besed, debat veřejnosti se zajímavými osobnostmi.
 • Zřídíme tzv. kreativní dílny, kde se budete moci naučit malovat, kreativně tvořit a tím si odpočinout a zrelaxovat.
 • Pomohli jsme zprovoznit letní kino Amfi, zajistíme také dokončení Pokladu.
4.

Školství a sociální oblast

 • Budeme podporovat talentované žáky s různorodými zájmy a aktivitami bez ohledu na jejich sociální zázemí (studijní pobyty, stipendia aj.).
 • Upravíme provozní dobu školek pro pracující rodiče.
 • Postaráme se o výstavbu nového bytového domu pro seniory.
 • Podpoříme vzdělávací aktivity v oblasti životního prostředí, první pomoci a protidrogové prevence.
 • Budeme prosazovat zavedení odlehčovací služby pro dlouhodobě nemocné a podpoříme aktivní život našich seniorů prostřednictvím dalších kulturních a volnočasových aktivit.
5.

Podnikání

 • Budeme dále rozšiřovat lokální podnikatelé jejich prezentací, zapojení do akcí obvodu, odběr služeb a zboží.
 • Chceme aktivnější spolupráci s VŠB-TUO, MSIC při vzniku start – upů a podpoře místních podnikatelů.
 • Podpoříme vznik dalších ubytovacích kapacit v obvodu pro pořádání konferencí, workshopů atd.
6.

Dlouhodobá strategie, spolupráce s občany, otevřená radnice

 • Budeme naplňovat vytvořenou strategii rozvoje a prosazovat klíčové projekty. Nadále vás budeme aktivně zapojovat do plánování klíčových projektů.
 • Budeme rozvíjet modely participativních projektů, nově zařadíme program pro rekonstrukci vnitrobloků.
 • Chceme zefektivnit váš kontakt s úřadem – rozšířit možnosti elektronického podání, např. poplatky za psy, zábory veřejných prostranství, apod.

Akce

Kontakt

Petr Zábojník pzabojnik@moporuba.cz
místostarosta, místopředseda místní organizace, krajský místopředseda pro Mladé ANO
+420 725 658 134
Eliška Konieczná mo.Ostrava.Poruba@anobudelip.cz
předsedkyně MO, členka zastupitelstva
+420 603 258 893