Naši lidé

Ostrava Poruba - seznam našich lidí

Naši lidé - seznam

Program

1.

Žijeme a bydlíme v Porubě

 • Naší prioritou je Poruba jako atraktivní a příjemné místo pro život náš i našich dětí
 • Zaměříme se na zrychlení výstavby parkovacích míst, opravy chodníků a podpoříme zavedení bezplatného jízdného od 65 let
 • Navážeme na kulturní rámec města a rozvoj volnočasových aktivit pro širokou veřejnost
 • Zajistíme dostupnost sociálního zázemí pro skutečně potřebné
 • Budeme dbát na estetiku města, pořádek v ulicích i zachování zeleně 
2.

Jsme součástí radnice

 • Vybudujeme otevřenou radnici, budeme dbát na vstřícné poskytování služeb všem občanům a orientovat se na občana jako klienta
 • Vyčleníme část rozpočtu, na jehož využití se budou podílet přímo občané
 • Vytvoříme Dotační poradenské oddělení pro podporu podnikatelů i škol při využívání dotací
 • Do rozhodování o veřejných zakázkách zapojíme hodnotitele z řad občanů.
3.

Podnikáme v Porubě

 • Podpoříme místní živnostníky a malé firmy prostřednictvím poradenství a cílených dotací na rozjezd podnikání
 • Podpoříme prezentaci místních produktů a služeb pořádáním prodejních výstav a poskytnutím bezplatných reklamních prostor
4.

Vychováváme naše děti

 • Podpoříme vytváření alternativních předškolních zařízení - dětských skupin a mateřských center a přizpůsobíme provozní dobu mateřských školek pracujícím rodičům
 • Budeme aktivně podporovat projekty pro rozvoj učeben a vzdělávacích programů s důrazem na učňovské školství

Akce

Kontakt

Petr Zábojník pzabojnik@moporuba.cz
místostarosta, místopředseda místní organizace, krajský místopředseda pro Mladé ANO
+420 725 658 134
Eliška Konieczná mo.Ostrava.Poruba@anobudelip.cz
předsedkyně MO, členka zastupitelstva
+420 603 258 893